piotr

Paweł Kopijer Konsultant SEB, ROI, kierownik projektu

Absolwent studiów MBA (Thames Valley University, London); prezes 2C Consulting sp. z o.o., członek Komisji Rewizyjnej Polish Society for Training and Development (PSTD); wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching (IIC), kierownik projektu Ogólnopolskiego Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej w polskich organizacjach, (Badanie TDI). Były prezes pierwszej w Polsce firmie brokerskiej rynku szkoleń; autor i szef Rady Programowej programu Profesjonalny Menedżer Szkoleń; Wykładowca na studiach dziennych i podyplomowych na takich uczelniach jak Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Europejska im Tischnera, WSPiZ im. Koźmińskiego. Certyfikowany konsultant, coach i trener takich metodologii jak: Model ROI™, J.J.Phillips, metodologia HPI, LMI™, Paul J. Meyer. Autor Modelu SEB/SEA© (narzędzie usprawniania procesów szkoleniowych i oceny efektywności). 

Rozwiń..

Przez kilka lat członek i inicjator szeregu gremiów eksperckich takich jak: Rada Programowa Serwisu HR, kapituła konkursu na „Menedżera Szkoleń Roku”, kapituła konkursu „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”, autor wielu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania ludźmi (Home & Market, Serwis HR, Personel, Vademecum Szkoleń, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, CH Beck) oraz neurodydaktyki i nauki w stanie alfa. Uczestnik i Project Manager wielu międzynarodowych konferencji HR oraz Misji Studyjnych w Europie. Od roku 1993 trener, konsultant HR, menedżer i właściciel różnych podmiotów szkoleniowych i konsultingowych, specjalista ds. szkoleń w centrali jednego z największych polskich pracodawców, HR menedżer w spółce z branży IT. Absolwent szeregu kursów związanych z zarządzaniem organizacją, a także dotyczących osobistego rozwoju takich jak „Samokontrola umysłu metodą Silvy. Doświadczenie w szkoleniu trenerów i szkoleniowców to m.in. udział w projekcie Inwestycja w Kadry (2000 trenerów przeszkolonych w całej Polsce) oraz w programie certyfikacyjnym Profesjonalny Menedżer Szkoleń (obecnie ponad 130 absolwentów z działów HR), a także 3 edycje Akademii Mistrzów Treningu (około 160 trenerów biznesu)

 

monika

Monika Ziaja Konsultant SEB, ROI

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na wydziale przyrodniczo-technicznym. Posiada doświadczenie zawodowe związane z branżą farmaceutyczną, ubezpieczeniową, obrotem nieruchomościami. Realizowała projekty kompleksowego wdrażania systemów szkoleniowych, a także przeprowadziła badanie rentowności szkoleń ( między innymi w Bank Śląski, Kruk S.A., Bims Plus Kraków , Skraw-Mech). Jest wykładowcą Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie gdzie prowadzi zajęcia z zakresu Zarządzania procesami szkoleniowymi.

Rozwiń..

Odpowiadała za usprawniania procesów sprzedażowych oraz była odpowiedzialna za projektowanie systemu ocen, motywacyjnego oraz systemu szkoleń Kierowników Regionalnych i Przedstawicieli Farmaceutyczno – Medycznych. Prowadzi szkolenia z tematyki towarzyszącej zakresowi oferowanych usług konsultingowych np: Diagnoza Potrzeb Szkoleniowych w programie Profesjonalny Menedżer Szkoleń przy Fundacji Obserwatorium Zarządzania, oraz inne moduły, które są wynikiem doświadczeń w strukturach sprzedażowych tj. techniki sprzedaży, budowanie zespołu, autoprezentacja czy efektywna komunikacja. Jest koordynatorem projektów w Polish Society for Training and Development – aktualnie w pierwszym Badaniu benchmarkingowym polityki szkoleniowej w polskich przedsiębiorstwach, którego jest współtwórcą. Ukończyła Akademię Mistrzów Treningu na poziomie profesjonalista. Jest coachem w trakcie akredytacji ICF.

 

darek

Dariusz Tadrała Konsultant SEB

Trener, konsultant, coach. Jest absolwent psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył studium podyplomowe Zarządzanie Kadrami w Nowoczesnej Firmie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jest absolwentem szkoły coachingu The Art & Science of Coaching (program certyfikacyjny ICF) przy Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył cykl Profesjonalny Menedżer Szkoleń.

Tematyka w jakiej się specjalizuje to: zarządzanie rozwojem pracowników nastawionym na efektywność biznesową: planowanie i realizowanie działań rozwojowych i szkoleń, Assessment i Development Centre, rekrutacja i wdrażanie pracownika, systemy kompetencji, systemy ocen pracy i kompetencji, rozmowy rozwojowe; wszelkie aspekty kompetencji kierowniczych: komunikacja i budowanie relacji przełożony-podwładny, budowanie zespołów, organizacja pracy i kierowanie zespołem.

Rozwiń..

Posiada ponad piętnaście lat doświadczenia w „miękkim HR”, zrealizował w sumie ponad 5 000 godzin szkoleniowych i warsztatowych dla wielu dużych firm, między innymi takich jak VOLVO, CUSSONS POLSKA, KGHM, PKN Orlen, Polkomtel, NOMI, AUTOLIV, Almi Decor, OBI Polska. Ostatnie 10 lat odpowiedzialny za rozwój personalny w duże sieci handlowej, początkowo jako trener wewnętrzny, a ostatecznie jako szef Działu Rozwoju Personalnego. Budował od podstaw wiele standardów dotyczących realizacji działań rozwojowych i systemów szkoleń, zarządzał dużymi projektami rozwojowymi dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla, cyklami szkoleniowymi dla różnych działów firmy oraz dużymi procesami rekrutacyjnymi. Tematyka projektów jakie realizował to m.in.: kompleksowy program rozwoju kadry menedżerskiej, system kompetencji dla kadry menedżerskiej, system szkoleń standardów obsługi klienta dla sił sprzedaży, kompleksowy program rozwoju kadry działu zakupów, development i Assessment Centre dla dyrektorów sprzedaży, system trenerów wewnętrznych standardów obsługi klienta, system ocen i rozmów okresowych pracowników sprzedaży, badania zaangażowania pracowników, procesy rekrutacyjne do nowych marketów, system wdrażania pracowników, system szkoleń produktowych dla sprzedawców.

 


krysiamatuszkiewicz

Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska

Konsultan SEB, coach, trener

Konsultant, coach oraz trener. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  w Warszawie na kierunku Studiów Podyplomowych – Psychologia Społeczna – Zarządzanie Rozwojem Organizacji. Od stycznia 2011 r certyfikowany Coach ICC. Posiada duże doświadczenie jako partner biznesowy we współpracy i wsparciu Pionów Sprzedaży, Marketingu oraz Administracji (Grupa PZU). Zna specyfikę pracy działów sprzedaży. Pracowała z sukcesami jako coach z kierownikami liniowymi. W Grupie PZU była odpowiedzialna za wdrożenie Polityki Coachingowej

Rozwiń..

Moderator Inkubatora HRD BP.

 

Rekomendacje klientów

  • Animex-logo
  • ghelamco

  • indeks
  • ing
  • logo welcome
  • UMWawa

Partnerzy medialni

logo-hr-polska.png

Partnerzy instytucjonalni

      logo K2Training www     logo 2CCcedoz